Website ist neu!

Ab 28-11-2016 haben wir ein neue website. Gemakkelijker voor nieuwe gebruikers. Met meer ruimte om nieuwsitems te delen en met een frisse nieuwe look.
In de rekenapplicatie kunt u gebruik blijven maken van de vertrouwde functionaliteiten, maar is de rekencapaciteit verder opgevoerd. De komende tijd zullen meer updates doorgevoerd worden.
Dit om de groei in het aantal gebruikers te kunnen verwerken en om beter te kunnen inspelen op wensen vanuit de praktijk. Wij houden u op de hoogte. Laat u ons intussen gerust weten wat u van de nieuwe site vindt.