Pigbusiness: Kritische analyse voerbon vaak oplossing stalproblemen

In de praktijk blijken (plotselinge) problemen bij zeugen, biggen of vleesvarkens soms terug te voeren op een andere voersamenstelling. Het loont daarom de moeite om bij optredende stalproblemen een kritische blik te werpen op de voerbon. Een kleine wijziging in de samenstelling kan soms grote gevolgen hebben op de dieren. Dit advies doen de onafhankelijke varkensvoeradviseurs Edward van de Elsen van Solfeed, Mary-Ann Bongarts van MAB Nutrition en Jan van Acht van V8voeradvies.

Menig varkenshouder heeft het ongetwijfeld wel eens in zijn stal meegemaakt. Zeugen die voldoende melk produceren en waarbij plotseling de melkdruk weg is. Of gespeende biggen die van de ene op de andere dag kampen met dunne mest of een dof haarkleed hebben. „Om dergelijke problemen op te lossen doet de varkenshouder vaak een beroep op zijn dierenarts en/of worden de klimaatinstellingen in de stal aangepast. „Echter stap één dient altijd te zijn om met een positief kritische blik naar de voerbon van het geleverde voer te kijken. Dit om voeroorzaken uit te sluiten”, spreekt Edward van de Elsen uit eigen ervaring.

Constante nutriëntenwaarden

Nederlandse mengvoerfabrikanten houden hun voeders qua nutriëntwaarden zo constant mogelijk. Van de Elsen: „Dit betekent echter ook dat de grondstoffensamenstelling over langere periodes, maar ook binnen enkele weken, behoorlijk kan variëren. Normaliter hoeft dit geen probleem te zijn. Echter, bij een zorgvuldige analyse van een probleem dient deze informatie wel als eerste stap in beeld te worden gebracht. Dit om te voorkomen dat de oplossing in een verkeerde hoek wordt gezocht.”

Acute PIA

Om een en ander te verduidelijken komt Mary-Ann Bongarts van MAB Nutrition BV met een praktijkvoorbeeld. „Een vleesvarkenshouder klaagde dat zijn varkens plots veel meer last hadden van acute PIA. In eerste instantie leek enting tegen PIA de enige remedie. Totdat de varkenshouder eens kritisch zijn bulkbonnen tegen het licht hield. Hieruit bleek dat de grondstoffenopbouw van zijn voer in de loop van de tijd, door marktomstandigheden, volledig was veranderd. Goed voor de prijs, maar minder gunstig voor de gezondheid van zijn varkens. Nadat hij in overleg met zijn voerleverancier de samenstellingen weer terug aangepast had, verdwenen de problemen met PIA net zo vlug als deze leken te zijn ontstaan.”

Moeizame voeropname

Jan van Acht van V8voeradvies kent ook meerdere praktijkgevallen waarbij de oorzaak van de afwijking was te herleiden tot veranderingen in de voersamenstelling. Jan van Acht: „Een zeugenhouder merkte op dat de voeropname in het kraamhok en het werpproces steeds moeizamer verliepen. Na met weinig succes met de klimaatinstellingen in de weer te zijn geweest, wezen wij hem erop o eens zorgvuldig naar zijn bulkbonnen te kijken. Door verschuivingen in grondstoffen sloot zijn lacto voer intussen onvoldoende goed aan bij zijn dracht samenstelling. Aanpassing van zijn voeders resulteerde erin dat voeropname en werp-proces weer snel liepen als vanouds.”

Bron: pigbusiness.nl Guus Queisen