MijnVoer.nl en Cheapfeed.com bundelen krachten

PERSBERICHT

MijnVoer.nl en Cheapfeed.com bundelen krachten

Onafhankelijk online platform voor samenstellen en bestellen volledige rantsoen

Valkenswaard | 20 februari 2019: De snelgroeiende online platforms MijnVoer.nl en Cheapfeed.com bundelen hun krachten en gaan samen verder onder de naam MijnVoer.nl. MijnVoer.nl wordt hiermee het enige, onafhankelijke, online platform waar veehouders het volledige rantsoen transparant kunnen samen (laten) stellen. Bovendien kunnen veehouders ‘real time’ bij meerdere aanbieders van onder meer mengvoer, co-producten en ruwvoer prijzen opvragen en direct bestellen. Geïnteresseerde veehouders, aanbieders van veevoer en onafhankelijk voerspecialisten kunnen zich eenvoudig aanmelden via www.MijnVoer.nl.

Rendementsverbetering voor veehouder, voerleverancier en voerspecialist

De krachtenbundeling tussen MijnVoer.nl en Cheapfeed.com is een logische stap. Het aanbod van MijnVoer.nl en Cheapfeed.com vult elkaar perfect aan; MijnVoer.nl is gespecialiseerd in mengvoer, Cheapfeed.com is gericht op co-producten, enkelvoudige grondstoffen en ruwvoer. Bovendien kunnen de platforms samen nog beter inspelen op de sterk groeiende behoefte van veehouders aan onafhankelijk rantsoenadvies en het eenvoudig maken van prijsvergelijkingen tussen toeleveranciers. De krachtenbundeling tussen de digitale platforms leidt volgens Pieter Snoeijen van MijnVoer.nl tot een rendementsverbetering voor veehouders, onafhankelijk voerspecialisten en veevoerleveranciers. ‘Veehouders kunnen eenvoudig het hele rantsoen samenstellen en scherp inkopen door prijzen van meerdere aanbieders te vergelijken. Veevoerleveranciers hebben toegang tot een extra afzetkanaal. Onafhankelijk voerspecialisten kunnen alle componenten van het rantsoen direct meenemen in hun adviezen.’

Ondersteunen verduurzaming veevoerketen; van aanbieder tot veehouder

Duurzaam produceren van voedsel staat hoog op de publieke agenda. De veehouder wordt opgeroepen om nog meer circulair te gaan werken door grondstoffen optimaal te gebruiken en verspilling te voorkomen. MijnVoer.nl neemt hierin haar verantwoordelijkheid en werkt vanuit de visie dat een optimaal rantsoen is gebaseerd op maximale benutting van eigen gewas en aanvulling met ruwvoer, co-producten, enkelvoudige voeders en mengvoer.

De komende maanden worden de platforms MijnVoer.nl en Cheapfeed.com stapsgewijs samengevoegd.

Over MijnVoer.nl

MijnVoer.nl is het internetplatform, waar veehouders, mengvoerfabrikanten en voerspecialisten elkaar treffen. Het doel van MijnVoer.nl is de kostprijs te verlagen en de resultaten en het rendement in de keten te verbeteren. Dit door op een transparante en onafhankelijke manier vraag en aanbod van mengvoer bij elkaar te brengen. Met een beter technisch resultaat en een verlaging van de kostprijs wil MijnVoer.nl bijdragen aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van de gehele sector. www.MijnVoer.nl.

Over Cheapfeed.com

Cheapfeed.com is een online marktplaats voor co-producten, enkelvoudige grondstoffen en ruwvoer. De ambitie is om uit te groeien tot het grootste handelsplatform voor veevoeders. Via Cheapfeed.com kunnen veehouders op ieder moment snel en gemakkelijk veevoer bestellen. Aanbieders kunnen eenvoudig en zonder vaste kosten veehouders attenderen op hun aanbod. Duynie Group ervaart dat het aan- en verkopen van veevoer via online platforms (‘e-commerce’) sterk blijft groeien. Met Cheapfeed.com investeert Duynie Group proactief in een professioneel handelsplatform waar veehouders en veevoerleveranciers online zaken met elkaar kunnen doen. www.Cheapfeed.com.

Meer informatie:

Pieter Snoeijen (MijnVoer.nl): 06 51 35 22 12