Onderzoek Wageningen: kostprijs big en vleesvarken fors lager met onafhankelijk advies en vergelijken voeraanbieders

Onderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat de kostprijs van een big en een vleesvarken in Nederland tot 16 eurocent per kg slachtgewicht kan dalen met onafhankelijk advies en het voerplatform MijnVoer. Dit komt door de combinatie van verbeterde zoötechnische prestaties en een scherpere voerprijs. Ongeveer de helft van deze besparing wordt gerealiseerd op het zeugenbedrijf, de andere helft kan bespaard worden in de mesterijfase, zo toont het onderzoek aan. Het onderzoek van Wageningen University & Research is mede gebaseerd op uitgangspunten die door MijnVoer zijn aangedragen.

De uitkomsten van het model laten zien dat productiekosten in Nederland met het gebruik van onafhankelijk advies en MijnVoer tot ruim 6 euro per big van 30 kg kunnen dalen. Bijna 3 euro hiervan wordt veroorzaakt door een daling in biggenvoerkosten, 2 euro door lagere voerkosten bij de zeugen en 1 euro door verbetering van technische resultaten.

 

 

Voor het gehele traject van big tot vleesvarken toont Wageningen University & Research ook een forse kostprijsreductie aan. Door lagere biggenkosten, een scherpere voerconversie en een gunstigere inkoopprijs van voer, kan in Nederland een voordeel gerealiseerd worden dat kan oplopen tot 16 eurocent per kg vlees. De kosten voor het onafhankelijk voeradvies zijn niet in de calculaties meegenomen en moeten nog apart berekend worden.

Over het onderzoek

Om de economische effecten in beeld te krijgen hebben de onderzoekers van Wageningen University & Research de productiekosten van varkensvlees in beeld gebracht. Deze kosten zijn onderverdeeld in de kosten voor biggen -, voor vleesvarkens – en geïntegreerde productie. Vervolgens is het verschil in kostprijs tussen de traditionele en de MijnVoer-werkwijze onderzocht. De gebruikte methodiek en de data zijn gebaseerd op InterPIG (een onafhankelijk forum van varkenseconomen) en MijnVoer.nl. De uitgangspunten over de verbetering van de productiviteit zijn voor rekening van MijnVoer.nl.

Wilt u weten wat de voordelen van MijnVoer zijn voor uw specifieke bedrijfssituatie zijn? Registreer u dan nog vandaag of neem contact op met onze helpdesk. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de varkensvoerspecialisten op de site.

Wilt u het volledige rapport van Wageningen nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.